Sekcja Wspinaczki Ściankowej – spotkanie organizacyjne